Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach

Aktualnie znajdujesz się na:

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZNAKOWANIA WIELBŁĄDOWATYCH W TYM ALPAK

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZNAKOWANIA WIELBŁĄDOWATYCH

W TYM ALPAK

Na prośbę Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tychach przekazuje poniższe informacje:

Główny Lekarz Weterynarii otrzymał z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informację o realizacji, przez niektóre zakłady lecznicze dla zwierząt, usług oznakowania alpak transponderami, które nie pochodzą od dostawców wpisanych na listę dostawców prowadzonej przez Prezesa ARiMR.

Zgodnie z przepisami art. 16 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1815 t.j.) „Prezes Agencji jest właściwy do zatwierdzania środków identyfikacji, kolczyków zawierających indywidualne numery identyfikacyjne loch oraz kart elektronicznych. Za zatwierdzone uznaje się jedynie te środki identyfikacji, kolczyki zawierające indywidualne numery identyfikacyjne loch i karty elektroniczne, które są zgodne ze specyfikacją techniczną określoną odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 20 lub art. 24 ust. 8, lub w załączniku II do rozporządzenia 2021/52011, lub w załącznikach I lub III do rozporządzenia 2021/9632 2 oraz które zostały dostarczone przez dostawcę wpisanego na listę dostawców prowadzonej przez Prezesa Agencji, zwanej dalej ,,lisią dostawców", a podmiot obowiązany do oznakowania zwierzęcia środkiem identyfikacji nabywa środki identyfikacji, kolczyki zawierające indywidualne numery

Lista dostępna jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/irz-lista-dostawcow

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 w/w ustawy, na wniosek posiadacza wielbłądowatego, kierownik biura powiatowego Agencji przydziela pulę numerów identyfikacyjnych, którymi będą znakowane zwierzęta.

W świetle obowiązujących przepisów, dozwolone jest oznakowanie wielbłądowatych, w tym alpak, wszczepianym transponderem lub dwoma zwykłymi kolczykami, od dostawcy wpisanego na listę dostawców prowadzoną przez Prezesa ARiMR.

Metadane

Data publikacji : 17.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dominik Willer

Opcje strony

do góry