Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach

Aktualnie znajdujesz się na:

SPRZEDAŻ PRODUKTÓW ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU W RAMACH SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

SPRZEDAŻ PRODUKTÓW ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU W RAMACH SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

W ślad za pismem  Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tychach informuje :

Przepisy z zakresu bezpieczeństwa żywności, które mają zastosowanie do sprzedaży bezpośredniej, nie regulują kwestii związanych ze sposobem sprzedaży żywności, w związku z tym jakakolwiek forma zbywania takich produktów, w tym przez Internet, jest dozwolona, pod warunkiem spełnienia wymagań odnoszących się do tej formy działalności.

Przy prowadzeniu sprzedaży bezpośredniej obowiązuje ograniczony obszar sprzedaży, co dotyczy m.in. sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Sprzedaż bezpośrednia może być prowadzona, co do zasady na obszarze województwa, w którym jest prowadzona produkcja lub na obszarze sąsiadujących z nim województw ( wyjątkiem jest tu sprzedaż żywności bezpośrednio konsumentom końcowym poza ww. obszarem podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy organizowanych w celu promocji żywności).

Zgodnie z przepisami :

·         Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2023.872),

·         Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U.2015.1703).

 

Metadane

Data publikacji : 06.03.2024
Data modyfikacji : 06.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dominik Willer
Osoba modyfikująca informację:
Dominik Willer

Opcje strony

do góry