Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach

https://piwtychy.bip-e.pl/pt/informacje-podstawowe/podstawy-prawne-dzialan/14278,Podstawy-prawne-dzialania.html
24.07.2024, 07:35

Podstawy prawne działania

 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
  Dz.U.2018.1557 z dnia 2018.08.13 z późn. zm.
 2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
  Dz.U.2020.1421 z dnia 2020.08.20
 3. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego
  Dz.U.2019.824 z dnia 2019.05.06 z późn. zm.
 4. Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu
  Dz.U.2019.475 z dnia 2019.03.12
 5. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
  Dz.U.2019.1149 z dnia 2019.06.19 z późn. zm.
 6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
  Dz.U.2020.638 z dnia 2020.04.09
 7. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 roku o paszach
  Dz.U.2019.269 z dnia 2019.02.12 z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 roku o weterynaryjnej kontroli granicznej
  Dz.U.2019.260 z dnia 2019.02.12
 9. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  Dz.U.2019.1252 z dnia 2019.07.05 z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko- weterynaryjnych
  Dz.U.2019.1140 z dnia 2019.06.18
 11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  Dz.U.2020.256 z dnia 2020.02.18 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
  Dz.U.2019.1145 z dnia 2019.06.19 z późn zm.
 13. Ustawa o działach administracji rządowej z dnia 4.09.1997r. ,
  Dz.U.2020.1220 z dnia 2020.07.09
 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia z 2009 r. o finansach publicznych
  Dz.U.2019.869 z dnia 2019.05.10 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej
  Dz.U.2020.265 z dnia 2020.02.19 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  Dz.U.2020.1320 z dnia 2020.07.30

Metadane

Data publikacji : 25.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony